Zeven voor Leven verkrijgt ANBI Status

Stichting Zeven voor Leven heeft van de belastingdienst de status “algemeen nut beogende instelling” gekregen. Dit biedt voor de stichting meerdere belastingvoordelen. Zo kunnen donateurs van Zeven voor Leven nu hun giften aftrekken van de inkomsten belasting. Ook betaalt de organisator van het evenement voor het eerder zien van kanker nu geen schenkbelasting meer voor ontvangen erfenissen of schenkingen. Uiteraard was stichting Kanker Zien waar de opbrengsten van het donatiegeld naar toe gaan al een ANBI Stichting.

Wat is een ANBI instelling

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Zo heeft de Stichting Zeven voor Leven geen winstoogmerk en dient het geheel van de activiteiten het algemeen belang. De bestuursleden van de stichting ontvangen alleen minimale vacatiegelden voor het uitvoeren van het beleid en een vrijwilligersvergoeding voor het uitvoeren van vrijwilligerstaken.

Voordelen ANBI Stichting

Uiteraard is ook voorzitter Johan Tiesnitsch erg blij met de verkregen status. “Naast alle belastingvoordelen die het hebben van de ANBI status geeft, is het natuurlijk ook een belangrijk keurmerk dat vertrouwen uitstraalt naar de achterban”. Alle winst die gemaakt wordt met de stichting gaat dan ook naar het goede doel: Stichting Kanker Zien. Deze stichting zet zich in voor het eerder en gerichter diagnosticeren van tumoren. Daarmee wordt niet alleen de overlevingskans vergroot ook de kwaliteit van leven na de behandeling verbeterd.

  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
  • Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
  • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  • Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.