Vrijwilligers

Ik ken vrijwilligers die willen helpen, maar zij zijn niet zo handig met de computer. Kunnen zij op een andere manier inschrijven?

Mocht je niet zo handig zijn met de computer aanmelden als vrijwilliger kan ook door te bellen naar 06-28559505 of te mailen naar susanne@7vl.nl. Op 20 mei organiseren we bovendien in de avond vrijwilligersbijeenkomst voor al onze vrijwilligers.

Wat doen jullie met mijn gegevens?

We verzorgen zelf het vrijwilligersmanagement voor Zeven voor Leven. Dat betekent dat wij je gegevens beheren. Door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden en de Privacyverklaring bij je inschrijving als vrijwilliger geef je stichting Zeven voor Leven de toestemming je gegevens te gebruiken voor communicatie rondom het evenement. Je gegevens worden gebruikt om zo doelmatig als mogelijk je in te roosteren op de door jou gewenste functie binnen de evenementen waarvoor je intekent.

Ben ik verzekerd tijdens mijn werk als vrijwilliger?

De stichting Zeven voor Leven is niet verantwoordelijk voor het zoekraken van jouw persoonlijke eigendommen en andere waardevolle spullen. Stichting Zeven voor Leven heeft een evenementenverzekering afgesloten en vanuit de gemeente waar je woont ben je als vrijwilliger tevens verzekerd. Wij doen er alles aan om te zorgen voor een veilige werkomgeving, maar belangrijk om zelf ook goed op te letten of alles veilig kan verlopen. Stichting Zeven voor Leven kan aansprakelijk zijn (excl. eigen risico) voor ongevallen tijdens het evenement. Dit is geheel afhankelijk van de situatie van het specifieke geval. Bij bepaalde weersomstandigheden horen maatregelen getroffen te worden om de veiligheid te waarborgen voor iedereen die aanwezig is.

Mag ik de kleding die ik gekregen heb houden?

Op de dag van het event (of een dag eerder) ontvang je je kleding. De grootte van het kledingpakket hangt af van het evenement waarvoor je je hebt ingeschreven en het seizoen waarin het event plaats heeft. De aangeboden kleding mag je houden. Op evenementdagen draag je de kleding in de staat zoals je deze ontvangen hebt.

Waar kan ik mijn rooster inzien?

We communiceren op voorhand het rooster per mail.

Kan ik ergens overnachten tussen de twee evenementdagen in of de dag en nacht ervoor?

We zijn de mogelijkheden aan het inventariseren. Op de vrijwilligersbijeenkomst ontvang je hierover meer informatie. Je kan ook alvast kijken op onze website onder het kopje route-overnachten.

Waar kan ik parkeren en waar moet ik mij melden?

Alle informatie over waar je je moet melden, je fiets of auto kunt parkeren staat in de meldbrief en/of wordt verteld tijdens de informatiebijeenkomst en/of staat vermeld op de website onder het kopje ‘vrijwilligers’.

Kan ik samen met mijn vriend(in) of partner ingedeeld worden bij op dezelfde post en/of tijd?

Geef bij je inschrijving aan met wie je samen ingedeeld wilt worden en tijdens de informatiebijeenkomst kun je dit tevens met ons bespreken. Wij kunnen van te voren geen beloftes doen, want de uiteindelijke indeling is ook afhankelijk van het aantal vrijwilligers dat zich aanmeldt en welke functies er beschikbaar zijn.

Mijn familie doet mee aan het evenement, kan ik hem/haar opwachten bij de finish?

Dat is afhankelijk van de dienst en locatie waar je ingedeeld wordt. Bij de informatiebijeenkomst zal meer duidelijk zijn over tijden en locaties om een goede inschatting van je vraag te kunnen maken.

Wat zit er in de lunchpakketten?

De lunchpakketten worden zo algemeen mogelijk samengesteld. Wij kunnen helaas geen rekening houden met dieetwensen. Onze ervaring leert dat onderling ruilen van broodjes of andere versnaperingen uit het pakket de oplossing kan zijn.

Wat als ik onverwachts niet kan komen vanwege ziekte of andere omstandigheden?

In de meldbrief die je van ons ontvangt staat vermeld waar je je af kunt melden.

Krijg ik een vergoeding voor mijn inzet?

Je ontvangt geen financiële vergoeding voor je inzet, ook reis- en verblijfkosten worden niet vergoed. Je krijgt wel kleding en een lunchpakket. En een unieke mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan een uniek en maatschappelijk gedragen evenement. Indien gewenst kunnen wij een getuigschrift voor jouw inzet opstellen.